Koszyk 0
0,00 zł
× Zwracamy 10% kwoty na Twoje konto Gerris.

Zasady zwrotów

ZWROT TOWARU

Zdajemy sobie sprawę, że zakupy online rządzą się swoimi prawami. Nie ma tu możliwości przymierzenia, czy „namacalnego" kontaktu z odzieżą. Dlatego w przypadku każdego zakupionego u nas towaru możesz go przymierzyć i odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od daty odbioru paczki, jeśli produkt nie będzie spełniał oczekiwań.

 

 

 

 

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY DROGĄ ONLINE NA WŁASNY KOSZT

  • 1) Prześlij na adres e-mail naszego sklepu za pomocą tego formularza krótką informację o zamiarze odesłania produktu na adres naszej siedziby.
  • 2) Sporządź dokument własnoręcznie lub pobierz gotowy formularz. Na formularzu wypełnij wszystkie dane związane z zamówieniem (dane zamawiającego, przedmiot, data zamówienia, data nadania zwrotu, numer rachunku do zwrotu płatności).
  • a) Jeżeli zaznaczyłeś podczas składania zamówienia fakturę, dołącz ją do zwracanego produktu.
  • b) Pamiętaj, aby poprawnie i wyraźnie wpisać numer rachunku na który mamy dokonać zwrotu płatności, podpisz dokument - dokumenty bez podpisu nie zostaną uznane.
  • 3) Nadaj paczkę do jednego z naszych puntów "lokalizator sklepu".
  • Zwrotu wpłaty dokonamy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy sprzedaży.
  • W przypaku odstąpienia od umowy koszt przesyłki w obie strony pokrywa kupujący - sprzedawca nie jest zobowiązany do pokrycia kosztów przesyłki.Pamiętaj:

Jeżeli jesteś konsumentem to zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) możesz odstąpić od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni od dnia wejścia w posiadanie towaru. Pamiętaj, że ponosisz odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

Pamiętaj, aby zwracane towary były w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, co oznacza że w celu sprawdzenia charakteru, cech i funkcjonalności towaru powinieneś obchodzić się z towarem i sprawdzić go tylko w takim zakresie, w jakim jest to możliwe w sklepie stacjonarnym (np. Klient powinien jedynie przymierzyć Produkt, lecz nie powinien go użytkować). Możliwość odstąpienia od umowy w terminie 30 dni na powyżej wskazanych zasadach nie narusza ani w żaden sposób nie ogranicza praw konsumenta wynikających z ustawy o prawach konsumenta.