Koszyk 0
0,00 zł

Regulamin sklepu Gerris.pl

Regulamin sklepu

§ 1

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego znajdującego się na stronie internetowej dostępnej pod adresem Gerris.pl przez konsumenta, w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa (dalej również jako „Klient"). Serwis umożliwia składanie na odległość zamówień na odzież obuwie i akcesoria marek premium.

2. Serwis jest prowadzony przez firmę: A-Z INVESTMETNS z siedzibą w Lublinie (20-233) przy ul. Fryderka Chopina 41 lok.2, REGON 362937120 | NIP 9462655786 e-mail: service@gerris.pl

3. Serwis przeznaczony jest do użytku dla osób fizycznych mających pełną zdolność do czynności prawnych. Aby w pełni korzystać z funkcjonalności Serwisu i dokonywać zakupów nie jest konieczna rejestracja w Serwisie - Klient skladając zamówienie nawet bez rejestracji wyraźnie akceptuje zasady korzystania z Serwisu. Zabronione jest wprowadzanie do Serwisu treści o charakterze bezprawnym.

4. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu korzystający powinien dysponować sprzętem komputerowym i oprogramowaniem spełniającym następujące, minimalne wymogi aktualna przeglądarka, np. Internet Explorer, Firefox lub Chrome, monitor o rozdzielczości minimum 1024x768, włączona obsługa Cookies i Java Script, zainstalowany program Adobe Acrobat Reader oraz aktywnym kontem poczty elektronicznej.

5. Serwis zapisuje na komputerze użytkownika pliki cookies (ciasteczka), używane do przechowywania w nich informacji dla potrzeb funkcjonalności - np. zapisywanie preferencji przeglądania. Celem jest ułatwienie przeglądania przy kolejnej wizycie w serwisie. Użytkownik sam decyduje o tym, które pliki cookies i w jaki sposób są zapisywane, poprzez ustawienia przeglądarki internetowej (powszechnie używane: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Safari). Domyślne ustawienia przeglądarek pozwalają na przechowywanie plików cookies Serwisu.

6. Wszelkich informacji na temat Serwisu oraz załatwiania spraw związanych z Serwisem można uzyskać: e-mail service@gerris.pl.

§ 2

1. Właściwości towarów opisane są w Informacji o produkcie, który jest dostępny na stronie internetowej Serwisu(odzież, obuwie, akcesoria) oraz opisie danego produktu.

2. Wszystkie ceny w Serwisie podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT oraz nie zawierają kosztów przesyłki. W przypadku dokonania zamówienia na kwotę od 150 zł sklep poniesie koszty jednorazowego transportu przesyłką standardową do jednego miejsca wskazanego przez Klienta na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

3.. Wszelkie promocje obejmujące Serwis nie łączą się z żadnymi innymi promocjami. Klient może według swojego wyboru skorzystać z jednej promocji, chyba, że regulamin określonej promocji wyraźnie przewiduje możliwość łącznego korzystania z kilku promocji.

§ 3

1. Dla złożenia zamówienia w Serwisie należy dodać produkt do koszyka, a następnie wypełnić wszystkie pola formularza zamówienia (dane zgodne ze stanem rzeczywistym) i przesłać formularz za pomocą Serwisu do eSklepu. Porady dotyczące zawierania transakcji znajdziesz w Załącznik nr 2.

2. eSklep poinformuje Klienta drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta, że jego zamówienie zostało złożone w eSklepie (potwierdzenie złożenia zamówienia).

Prosimy Klientów o zwrócenie uwagi, że jest to pierwsze z trzech potwierdzeń, które Klient otrzyma drogą elektroniczną na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej, z czego ostatnie jest niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży z eSklepem, a dopiero trzecie (potwierdzenie stanu faktycznego produktu) oznacza zawarcie umowy, o czym mowa w § 4). Trzecie potwierdzenie (zawarcia umowy na odległość) zawiera numer przesyłki i jest wysyłane Klientowi, na trwałym nośniku, niezwłocznie po zawarciu umowy i otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia.

3. Zamówienie można składać całodobowo i jest ono ważne przez 7 dni, które liczone są w następujący sposób:

1) jeżeli pierwsze potwierdzenie zostanie przesłane Klientowi w dniu roboczym pomiędzy godz. 7.30 a godz. 15.30 zamówienie Klienta uważa się za złożone w tym samym dniu,

2) jeżeli pierwsze potwierdzenie zostanie przesłane Klientowi w innym czasie niż wskazane powyżej zamówienie Klienta uważa się za złożoną w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu przesłania mu potwierdzenia.

Dniem roboczym jest dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

4. Zastrzegamy sobie prawo do anulowania zamówienia w całości lub w cześci i zwrotu całej wpłaconej kwoty /lub w przypadku przesyłki pobraniowej anulowania zamówienia  w przypadku gdy:

  • -wystapił błąd co do ilości i towar jest tymczasowo niedostępny lub całkowicie
  • -adres podany przez klienta, nie jest obsługiwany przez przewoźnika
  • -wystapił  błąd cenowy produktu niewspółmiernie do ceny rynkowej modelu np. produkt jest kilkukrotnie droższy od ceny rynkowej  lub tańszy. 
  • -towar posiada wadę fabryczną
  • -adres klienta znajduje się poza UE
O anulowaniu zamówienia klient zostanie poinformowany mailowo lub telefonicznie w ciągu 1 dnia roboczego. 

§ 4

1. Zgodnie z przepisami prawa do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą złożenia zgodnych oświadczeń woli przez obie strony, to jest: skutecznego złożenia zamówienia przez Klienta oraz potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez eSklep.

2. Przyjęcie zamówienia przez eSklep następuje poprzez przesłanie Klientowi, drogą elektroniczną na trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta, potwierdzenia zawarcia umowy w momencie przygotowania paczki w rozumieniu sprawdzenia stanu faktycznego produktu.

3. Zawarcie umowy na odegłość dochodzi w momencie zatwierdzenia przez e-sklep zamówienia poprzez przekazanie Klientowi numeru przygotowanej przesyłki drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres email.

§ 5

1. eSklep informuje, że każda sprzedaż promocyjna obejmuje wyłącznie ograniczoną liczbę towarów i że realizacja zamówień następuje według kolejności ich złożenia, do wyczerpania się zapasów towarów objętych tą formą sprzedaży promocyjnej.

2. Klient może wprowadzić zmiany w złożonym zamówieniu lub cofnąć złożone zamówienie wysyłając powiadomienie drogą elektroniczną - service@gerris.pl do chwili rozpoczęcia realizacji zamówienia przez eSklep zgodnie z ust. 3.

3. eSklep rozpoczyna realizację zamówienia jednocześnie z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia:

1) w odniesieniu do towarów oznaczonych w Serwisie jako „aktualnie dostępne" - w ramach ilości dostępnych w Serwisie, przekazując towar do wysyłki,

§ 6

1. eSklep zrealizuje zamówienie w terminie podanym dla danego towaru w Serwisie, liczonym w dniach roboczych. Termin ten należy powiększyć o czas dostawy, liczony od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Jeżeli Klient złożył jednocześnie kilka zamówień na towary o różnym czasie wykonania, zostaną one wysłane łącznie po skompletowaniu całości to jest po upływie czasu najdłuższego z podanych.

2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa do każdego sprzedanego towaru wystawiany jest wymagany przez te przepisy właściwy dokument paragon fiskalny lub faktura VAT.

3. eSklep oferuje darmową dostawę oraz zwrot po dołączeniu do klubu zakupowego pod nazwą "Gerris Club". W ramach dołączenia do klubu Klient może skorzystać z preferencyjnych waunków zakupowych określonych w punkcie §6 pkt.4 po spełnieniu określonych warunków o których mowa w punkcie §6 pkt.5

4. Klient po zarejestrowaniu konta, jako osoba zalogowna otrzyma 5% stałej zniżki oraz możliwość darmowej dostawy oraz zwrotu. 

5. Aby wziąć udział w promocji pkt.4 Klient powinien dodać do koszyka przedmioty o minimalnej wartości 90zł oraz wybrać jako sposób dostawy przesyłkę kurierską oraz płatność przelewem bankowym lub płatność z wykorzystaniem modułu Dotpay. Produkty w kategorii Outlet nie biorą udział w żadnej promocji. 

6. Czas realizacji oraz dostawy zamówienia uzależniony jest od lokalizacji magazynu produktu i wynosi od 2 do 5 dni roboczych. Każdy Klient po złożeniu zamówienia otrzymuje drogą elektroniczną informację z planowanym terminem dostawy.

§ 7

1. Klient podczas składania zamówienia wybiera jeden ze sposobów uiszczenia ceny za zamówione towary:

a. Szybka płatnosć online z wykorzystaniem pośrednika transakcji PayU. 

b. Szybka płatnosć online z wykorzystaniem pośrednika transakcji DotPay.

c. Płatność online PayPal z wykorzystaniem modułu Dotpay.

d. Płatność kartą VISA/MASTERCARD z wykorzystaniem pośrednika transakcji DotPay.

e. Płatność BLIK z wykorzystaniem pośrednika transakcji DotPay.

f. Płatność tradycyjnym przelewem bankowym na rachunek sklepu

g. Płatność przy odbiorze - uiszczenie opłaty kurierowi podczas doręczenia przesyłki.

2. W sytuacji gdy produkt zostanie zwrócony, płatność zostanie Klientowi zwrócona w całości przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został przez Klienta użyty przy dokonaniu płatności, w szczególności zwrot może mieć miejsce na rachunek bankowy, z którego płatność nastąpiła Jeżeli Klient zapłacił za przesyłkę kurierowi przy odbiorze paczki, płatność zostanie zwrócona na rachunek wskazany przez Klienta.

§ 8

1. Dostawy towarów zamówione w eSklepie dokonywane są przez przewoźnika prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie doręczania przesyłek, zgodnie z Regulaminem przewoźnika zawierającym m.in. terminy, koszty i sposób dostaw. Regulaminy przewoźników, z usług których korzysta eSklep są dostępne na stronie dhl.com

2. Zwracamy uwagę Klientów, że przesyłki wartościowe np. z zawartością taką jak asortyment Serwisu narażone są na utratę, a obowiązujące przepisy nakładają obowiązki także na odbierającego przesyłkę.

3. Zalecamy Klientom sprawdzenie przesyłki w obecności kuriera. Zgodnie z przepisami Klient ma prawo otworzyć paczkę i sprawdzić czy jej zawartość jest zgodna z zamówieniem oraz czy towar nie jest uszkodzony.

4. Prosimy Klientów, aby w przypadku stwierdzenia innego niż opisany powyżej opakowania przesyłki, jego uszkodzeń lub jakiejkolwiek niezgodności z zamówieniem nie dokonywali odbioru przesyłki i jak najszybciej skontaktowali się z eSklepem.

§ 9

1. Zgodnie ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827), konsument który zawarł umowę na odległość może w terminie czternastu (14) dni od dnia objęcia zakupionej rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, odstąpić od umowy bez podawania przyczyny, składając eSklep oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie na adres pocztowy lub elektroniczny eSklepu wskazany w § 1 pkt 2 powyżej, oświadczenia przed jego upływem. eSklep wydłuża termin na odstąpienie przez konsumenta od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyn do trzydziestu (30) dni od dnia doręczenia Klientowi lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik przesyłki przez przewoźnika.

2. eSklep w wykonaniu ciążącego na nim obowiązku zwraca uwagę na treść art. 38 pkt 3 ustawy o prawach konsumenta, zgodnie z którym prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m.in. w odniesieniu do umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

3. Dla skorzystania z prawa odstąpienia od umowy konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu lub złożyć to oświadczenie w każdy inny zgodny z przepisami prawa sposób.

4. Klient w związku ze skorzystaniem z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru do eSklepu.

§ 10

1. eSklep realizując zamówienia zobowiązuje się dostarczać towary wolne od wad.

2. Klient ma prawo składać reklamacje, w przypadkach wskazanych w obowiązujących przepisach prawa (rękojmia) lub udzielonej gwarancji. Wybór odnośnie tego czy Klient korzysta z rękojmi lub z gwarancji należy do Klienta. Na życzenie Klienta eSklep udostępni pełną treść gwarancji udzielanej przez producenta na konkretny produkt o ile eSklep posiada do niej dostęp.

3. Reklamacje towarów można złożyć w każdy sposób dopuszczalny przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, np. poprzez:

a. przesłanie reklamacji na piśmie drogą pocztową na ww. adres pocztowy eSklepu albo

4. Przykładowe formularze reklamacji zostały zamieszczone w Załączniku nr 4 i Załączniku nr 5 Klient może złożyć reklamację towaru bez wykorzystywania przykładowych formularzy reklamacji.

5. Przypominamy o dołączeniu do reklamacji potwierdzenia zakupu towaru (może nim być np. paragon fiskalny, faktura VAT lub inne dopuszczone przez prawo dowody) oraz że bez zapoznania się z reklamowanym towarem nie jest możliwe rozpatrzenie złożonej reklamacji przez eSklep.

6. eSklep zapewnia możliwość bezpłatnego odbioru reklamowanego towaru od Klienta przez przewoźnika wskazanego przez eSklep pod adresem podanym przez Klienta, w terminie trzech dni roboczych, wyłączając dzień zgłoszenia, licząc od zgłoszenia w eSklepie przez Klienta potrzeby wysłania Towaru. eSklep nie zobowiązuje Klienta do korzystania przewoźnika wskazanego przez eSklep.

7. Sprzedawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. O rozpatrzeniu reklamacji sprzedawca poinformuje w sposób zgodny z życzeniem Klienta (np. e-mail albo list polecony).

8. Informujemy, ze Klient będący konsumentem może skorzystać między innymi z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
- klient może skierować sprawę do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego w Poznaniu zgodnie z regulaminem tego sądu polubownego oraz właściwymi przepisami prawa. Niniejsza informacja nie stanowi zapisu na sąd polubowny. Decyzję o zawarciu zapisu na sąd polubowny eSklep w każdej sprawie będzie podejmował odrębnie po powstaniu sporu.
- Klient może zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a eSklepem.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

- Klient może skorzystać z europejskiej platformy ODR (Online Dispute Resolution) dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Decyzję o wyrażeniu zgody na skorzystanie z podmiotu ADR eSklep w każdej sprawie będzie podejmował odrębnie po powstaniu sporu.

§ 11

1. Treść Regulaminu będzie udostępniona wszystkim Klientom na stronie internetowej dostępnej pod adresem Gerris.pl.

2. Sprzedaż towarów w Serwisie, a także posprzedażowa obsługa Klienta, odbywa się na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2014, poz. 121 ze zmianami) oraz ustawy z dnia. 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827).

3.. W razie sprzeczności postanowień Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami w miejsce postanowień Regulaminu stosuje się te przepisy, a pozostała część Regulaminu pozostaje w mocy.

 

Program lojalnościowy "Monety"

§ 1 Wstęp

1. Program lojalnościowy "Monety" został utworzony w celu promocji sklepu internetowego Gerris.pl

2. Niniejszy regualmin określa sposób zbierania i wykorzystywania monet przez klientów biorących udział w programie.

 

§ 2 Ogólne

1. Za każde wydane 100 monet kupujący otrzymuje zniżkę na zamówienie w wysokości 10zł~

2. Przy jednorazowej transakcji można wykorzystać maksymalnie 300 monet.

3. Kupujacy może wziąć udział w programie po zarejesrowaniu konta i zaakceptowaniu regulaminu.

4. W każdym momencie dostępność monet można sprawdzić logując się na konto w zakładce "Monety".

5. Każde zebrane monety ważne są przez 365 dni od momentu ich przyznania.

6. Kupujący nie moze wymienić monet na prawdziwą gotówkę - monety to waluta wirtualna, która może zostac użyta wyłącznie w sklepie podczas składania zamówienia.  

 

§ 3 Zasady zbierania monet

1. Kupujący moze zbierać monety w sposób:

a) Rejestrując konto 

b) Udostępniając link do sklepu/produktów w social media 

c) Zapraszając znajomych do zarejestrowania konta 

d) Kupując produkty, ilość monet oblizania jest w następujący sposób: - za każde wydane 42zł kupujący otrzymuje 10monet. 

e) Recenzjować produkty w sklepie 

 

§ 4 Postanownie końcowe

1. Program jest w "fazie beta", zastrzegamy sobie prawo do zmiany zasad zbierania monet.

2. Wszystkie napotkane błędy podczas użytkowania programu prosimy kierować na adres e-mail: service@Gerris.pl